Współpraca w ramach sieci

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia współpracują ze sobą w dziedzinie zatrudnienia, udzielając sobie wzajemnego wsparcia, w formie działań partnerskich lub grupowych, wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk. 

 

Współpraca PSZ Państw Grupy Wyszehradzkiej

Współpraca PSZ Polski i Niemiec