Europejskie Dni Pracodawców 2016

 Działania zrealizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w 2016 roku 

W organizację Europejskich Dni Pracodawcy w całej Polsce zaangażowało się 200 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy: 12 wojewódzkich urzędów pracy wraz z  oddziałami zamiejscowymi oraz 186 powiatowych urzędów pracy.

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały ok. 1 190  różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in. targi pracy, dni informacyjne, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty w siedzibie pracodawców.

Spośród szerokiej palety działań podejmowanych w ramach inicjatywy, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy najczęściej organizowały konsultacje, wizyty oraz spotkania z pracodawcami. W większości przypadków przybierały one formę indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy mieli możliwość uzyskać informacje oraz pomoc zgodną z ich potrzebami. Urzędy pracy organizowały również wydarzenia mające na celu pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników na wolne miejsca pracy, tj. giełdy pracy oraz targi pracy, zarówno o charakterze lokalnym jak i między narodowym.

 

Ponad 87% wojewódzkich i powiatowych urzędów zaangażowanych w Europejskie Dni Pracodawców podejmowała działania mające na celu promocję wydarzeń, w celu dotarcia do jak największej grupy pracodawców. Wydarzenia były promowane w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym, stacjach radiowych i telewizyjnych, za pośrednictwem stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Ponadto Departament Rynku Pracy podjął działania mające na  celu promocję Europejskich Dni Pracodawców: 

 

  • 7 kwietnia  2016 r. opublikowano w „Rzeczpospolitej” materiał informacyjny na temat możliwości oferowanych pracodawcom przez polskie PSZ,
  • podczas posiedzenia Rady Rynku Pracy przekazano informację na temat planowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawcy działań, 
  • wydarzenia organizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promowano na stronach internetowych: www.mrpips.gov.pl oraz http://epsz.zielonalinia.gov.pl/.