Informacje prasowe

Poniżej prezentujemy publikowane przez nas informacje prasowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

 

 

Powrót

Dodatkowe pieniądze z urzędu pracy za podjęcie zatrudnienia

430 zł, tyle urząd pracy możne przyznać bezrobotnemu za podjęcie pracy. Podpowiadamy, komu przysługuje dodatek aktywizacyjny i jak go uzyskać!

Zarejestrowane w urzędzie pracy osoby bezrobotne mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu podjęcia pracy. Wystarczy, że spełnią określone w ustawie przepisy.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez doradcę klienta. Warunkiem otrzymania wsparcia w przypadku skierowania przez urząd pracy jest podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę – tłumaczy Piotr Rafałowicz, starszy specjalista z Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.

Zmiana pracodawcy w okresie pobierania dodatku nie wpływa na jego utratę jeśli między umowami nie ma przerw. O zmianie pracodawcy należy poinformować urząd pracy.

Kiedy dodatek aktywizacyjny nie zostanie przyznany

Urząd pracy nie przyzna dodatku aktywizacyjnego osobom, które podejmują pracę u pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy lub praca będzie wykonywana za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego. Dodatek nie przysługuje również w przypadku zatrudnienia w ramach wsparcia z urzędu pracy: robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmujące pracę w wyniku umowy po zrealizowanym stażu także nie mogą liczyć na wsparcie w postaci dodatku aktywizacyjnego.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego oraz okres jego pobierania

Dodatek przyznawany jest w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych, do 430,70 zł. W przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy świadczenie będzie wypłacane przez połowę okresu, w którym przysługiwałby jeszcze zasiłek.  

Osoby kierowane do pracy przez urząd otrzymają dodatek na cały okres, w którym przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 430 zł.

Dodatek przyznawany jest na wniosek zainteresowanej osoby. Szczegółowe informacje na temat dodatku aktywizacyjnego można uzyskać w serwisie internetowym Zielonej Linii oraz pud numerem telefonu 19524.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Dokument Word

Plik PDF

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.