Przejdź do zawartości

Koncepcja benchlearningu 

Podstawy prawne koncepcji benchlearningu

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia „uczenie się oparte na analizie porównawczej (tj. benchlearning) definiuje jako proces tworzenia ciągłego i zintegrowanego połączenia pomiędzy działaniami związanymi z analizą porównawczą a działaniami dotyczącymi wzajemnego uczenia się; 

>> Więcej

 


 

Podstawowe elementy metodyki benchlearningu

Głównymi źródłami danych do procesu benchlearningu są m.in. dane administracyjne publicznych służb zatrudnienia, dane Eurostatu (w tym badanie aktywności ekonomicznej ludności) analiza raportów przygotowywanych przez PSZ na prośbę KE.

>> Więcej

 


 

Benchlearning w Polsce

W dniach od 19 do 21 czerwca 2018 r. polskie publiczne służby zatrudnienia gościły grupę zagranicznych asesorów w ramach programu Benchlearning sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

>> Więcej

 

 

 

 

 
 

Sieć publicznych służb zatrudnienia w UE na rzecz rozwoju europejskiego rynku pracy