Powrót

Rynek pracy w UE

Rynek pracy w Unii Europejskiej

 

Monitorowanie rynku pracy w Unii Europejskiej

W 2010 roku Komisja Europejska zainicjowała projekt „Monitorowanie zmian na rynku pracy w Europie” (“Monitoring labour market developments in Europe”), w celu zbierania aktualnych informacji na temat wolnych miejsc pracy, które będą również służyć jako narzędzie do wczesnego ostrzegania o dysproporcjach na europejskim rynku pracy.

>> Więcej


 

EU Skills Panorama

Portal Komisji Europejskij zawierający informacje na temat zapotrzebowania na umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej, umiejętności dostępnych na rynku pracy oraz dysproporcjach w tym obszarze.

>> Więcej


 

Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE(EU Employment and Social Situation Quarterly Review )

Informacja, przygotowywana kwaertalnie przez Komisję Europejską, na temat aktualnej sytuacji na europejskim rynku pracy oraz sytuacji społeczej.

>> Więcej