Powrót

Raport na temat wolnych miejsc pracy

Raport na temat wolnych miejsc pracy
i zatrudnienia w Europie 
2014 (European Vacancy and Recruitment Report 2014)

 

Raport na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie opisuje zmiany jakie zaszły w Europie w latach 2012 – 2014 w zakresie popytu na pracę  w kontekście poszczególnych sektorów, zawodów oraz umiejętności. Raport ten jest kluczowym elementem inicjatywy KE na rzecz opracowania systematycznego monitoringu rynku pracy.

Więcej:

European Vacancy and Recruitment Report 2014

European Vacancy and Recruitment Report 2012 

Publikacje dostępne w języku angielskim.