Powrót

Publiczne konsultacje Strategii Europa 2020

Publiczne konsultacje strategii „Europa 2020”

 

Przed oficjalnym przedstawieniem projektu strategii Europa 2020 w marcu 2010 r. Komisja Europejska zaprosiła wszystkich zainteresowanych: instytucje publiczne, organizacje oraz obywateli Unii Europejskiej do przekazywania uwag i opinii na temat rozwiązań proponowanych w strategii.

Komisja otrzymała ok. 1400 odpowiedzi ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym od wszystkich rządów państw członkowskich, 2 krajowych parlamentów, 8 europejskich i krajowych partii politycznych, 30 ministerstw lub rządowych agencji, 148 lokalnych władz publicznych, 10 instytucji na poziomie unijnym, 45 związków zawodowych zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, 232 unijnych i krajowych stowarzyszeń zawodowych i biznesowych, 51 firm, 190 organizacji pozarządowych, 54 ośrodków zajmujących się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych, 10 organizacji konsumenckich i ok. 500 obywateli Unii Europejskiej.

 

Na podstawie przesłanych opinii Komisja Europejska przygotowała dokument: „Europe 2020 – public consultation. Overview of responses”  stanowiący przegląd wszystkich nadesłanych opinii i uwag.