Powrót

Przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności oraz podaż na rynkach pracy w Europie

Raport Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego  dotyczący przyszłego zapotrzebowania na określone umiejętności oraz podaży na rynkach pracy w Europie.

 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) opublikowało najnowszą prognozę dotyczącą przyszłego zapotrzebowania na określone umiejętności oraz podaży na  rynkach pracy w Europie do 2020 roku.

Do 2020 roku Europa będzie dysponowała najbardziej wykwalifikowaną siłą roboczą w historii. Siła ta musi być właściwie wykorzystana, w celu zapewnienia przyszłejn konkurencyjności Europy.

Chociaż obecnie nadal utrzymuje się kryzys gospodarczy, CEFOP przewiduje powrót do wzrostu gospodarczego. Do 2020 roku powstanie ok. 83 milionów nowych miejsc pracy. W rezultacie, Unia Europejska powinna osiągnąć swój cel dotyczący wzrostu zatrudnienia do 75% dla grupy wiekowej 20-64 lat.       

Większość ofert pracy będzie dostępnych w sektorze usług, przy czym przewiduje się, że w sektorze produkcji przemysłowej, rzemiosła oraz rolnictwa również nastąpi wzrost liczby dostępnych ofert pracy. Jednocześnie najwięcej ofert pracy będzie dostępnych dla pracowników wykwalifikowanych, najmniej dla zawodów tradycyjnych oraz niewykwalifikowanych pracowników fizycznych.  

Niedobory na rynkach pracy widoczne będą w zawodach wymagających specyficznych i wysokich kwalifikacji, np: w sektorze zdrowia.        

W związku z zapotrzebowaniem gospodarki na wykorzystanie istniejącego potencjału wykwalifikowanej siły roboczej, w raporcie zarekomendowano inwestowanie w wysoko wydajnych i wykwalifikowanych pracowników, a także wspieranie doradztwa zawodowego w celu odpowiedniego ukierunkowania osób podejmujących decyzję w związku z ich przyszłą edukacją oraz kształceniem.                

 

Zobacz także:

Pełna wersja raportu:  Future skills supply and demand in Europe 

Publikacja dostępna w języku angielskim.