Powrót

Podstawowe elementy metodyki benchlearningu

Podstawowe elementy metodyki benchlearningu

 

Głównymi źródłami danych do procesu benchlearningu są m.in. dane administracyjne publicznych służb zatrudnienia, dane Eurostatu (w tym badanie aktywności ekonomicznej ludności) analiza raportów przygotowywanych przez PSZ na prośbę KE.

Jakościowa analiza porównawcza będzie prowadzona przy pomocy ustrukturalizowanych wywiadów na temat wskaźników sprzyjających efektywności, w rezultacie której zostanie opracowany raport dla poszczególnych publicznych służb zatrudnienia, określający mocne strony i obszary problematyczne. Innym rezultatem analizy będzie opracowanie tematów, narzędzi i praktyk, które zadecydują o treści programu wzajemnego uczenia się. 

 

Proces ten przebiega następująco:

 

1. Gromadzenie danych i przetwarzanie zgromadzonych informacji (samoocena PSZ).

Każdy kraj zobowiązany jest przeprowadzić tzw. samoocenę na podstawie określonych formularzy (w załączeniu) i przekazać do oceniających dokumenty źródłowe. Samoocena PSZ jest kluczowym, jakościowym działaniem porównującym (benchmarking). Jej celem jest uzyskanie diagnozy na temat słabych i mocnych obszarów działań PSZ, zrozumienie obszarów wymagających poprawy i zdefiniowanie działań naprawczych. Potencjalne działania naprawcze będą przedmiotem wzajemnego uczenia się.

 

2. Wizyta przedstawicieli KE i zewnętrznych asesorów będących przedstawicielami PSZ z państw UE/EOG.

 

3. Przygotowanie dokumentów rekomendujących dalsze działania.