Powrót

Monitorowanie rynku pracy w UE

Monitorowanie rynku pracy w Unii Europejskiej

 

W 2010 roku Komisja Europejska zapoczątkowała Program na rzecz Nowych Umiejętności i Zatrudnienia (An Agenda for New Skills and Jobs),który jest częścią wieloletniej Strategii Europa 2020. Program ma za zadanie pomóc krajom Unii Europejskiej w osiągnięciu do roku 2020 celu, jakim jest  podniesienie do 75 proc. odsetka zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata).

W ramach Programu na rzecz Nowych Umiejętności i Zatrudnienia Komisja Europejska zainicjowała projekt „Monitorowanie zmian na rynku pracy w Europie” (“Monitoring labour market developments in Europe”), w celu zbierania aktualnych informacji na temat wolnych miejsc pracy, które będą również służyć jako narzędzie do wczesnego ostrzegania o dysproporcjach na europejskim rynku pracy. Projekt ma za zadanie zwiększenie przejrzystości rynku pracy i dostarczenia wszystkim zainteresowanym informacji na temat aktualnych wydarzeń w zakresie popytu na rynku pracy.

Informacje są dostępne w publikowanym co dwa lata raporcie oraz dwóch kwartalnych biuletynach. Uzupełnieniem tych publikacji jest portal EU Skills Panorama - narzędzie służące prognozowaniu potrzeb w zakresie umiejętności na rynkach pracy oraz jedno z głównych źródeł portalu - Raport na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie przedstawiający aktualne zapotrzebowanie sektorowe, zawodowe oraz w zakresie umiejętności na rynkach pracy w Europie.

 

Raport na temat wolnych miejsc pracy i zatrudnienia w Europie (European Vacancy and Recruitment Report)

Raport, publikowany przez Komisję Europejską co dwa lata, będący analizą sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z regulacjami dotyczącymi podejmowania pracy, sektorami zawodowymi, zapotrzebowaniem na konkretne zawody, trudnymi do obsadzenia wakatami i wymaganiami odnośnie umiejętności. Raport zawiera również analizę udziału agencji rekrutacyjnych w europejskim rynku pracy. 

>> Więcej


 

 

Europejski Monitor Wolnych Miejsc Pracy (European Vacancy Monitor)

Kompleksowy przegląd ostatnich wydarzeń na europejskim rynku pracy. Biuletyn zawiera informacje na temat wolnych miejsc pracy, bieżących trendów odnośnie popytu na konkretne zwody i umiejętności. 

>> Więcej 


 

 

Biuletyn Europejskiej Mobilności Zawodowej (European Job Mobility Bulletin)

Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu EURES przez publiczne służby zatrudnienia krajów UE/EOG. Biuletyn skierowany jest do osób poszukujących pracy poza granicami swojego regionu / kraju oraz dla doradców EURES.

>> Więcej