Powrót

Flexicurity w europejskich publicznych służbach zatrudnienia

Flexicurity w europejskich publicznych służbach zatrudnienia

 

Zgodnie z deklaracją programową Misja Publicznych Służb Zatrudnienia przyjętą w Lahti w 2006 r. Publiczne Służby Zatrudniania Unii Europejskiej potwierdziły swoją pozycję głównego podmiotu rynku pracy, bezpośrednio zaangażowanego we wdrażanie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wspierającego model flexicurity.

 

11 grudnia 2008 r. Szefowie Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE/EOG przyjęli stanowisko w sprawie „Wkładu Publicznych Służb Zatrudnienia do modelu flexicurity”.

 

Stanowisko to, wypracowane przez Grupę Roboczą ds. Flexicurity w Publicznych Służbach Zatrudnienia, odnosi się do:

  1. Zakresu operacyjności  i kompetencji publicznych służb zatrudnienia.
  2. Usługi prowadzenia pośrednictwa pracy, która stosuje zasady flexicurity.
  3. Woli uczestnictwa służb zatrudnienia w debacie na ww. temat.


W dokumencie wskazuje się, że idea flexicurity jest promowana w różny sposób w krajowych publicznych służbach zatrudnienia - zgodnie z potrzebami państw; poprzez transparentność działań, wczesną interwencję na rynku pracy, adekwatność świadczonych usług, modernizację służb zatrudnienia i współpracę z partnerami zagranicznymi.

Stosowanie zasad flexicurity wzmacnia także rolę publicznych służbach zatrudnienia i przyczynia się do rozwoju nowych działań na rzecz rynku pracy.

 

Zobacz także: 
Raport Instytutu Technologicznego z Danii “The role of the Public Employment Services related to ‘Flexicurity” in the European Labour Markets