Powrót

EU Skills Panorama

EU Skills Panorama 

 

EU Skills Panorama jest jednym z narzędzi wchodzących w skład Pakietu Zatrudnienia (Employment Package) uruchomionego przez Komisję Europejską w kwietniu 2012 roku. 

Jest to portal na którym znajdują się informacje na temat  zapotrzebowania na umiejętności w perspektywie krótko- i średnioterminowej, umiejętności dostępnych na rynku pracy oraz dysproporcjach w tym zakresie. Informacje te są opracowywane na podstawie danych i prognoz gromadzonych na poziomie Unii Europejskiej przez poszczególne państwa członkowskie.

Portal sygnalizuje, które zawody należą do najszybciej rozwijających się, a które są problematyczne i wiążą się z najwyższą liczbą nieobsadzonych stanowisk. 

Na portalu znajdują się:

  • dane dotyczące trendów na rynku pracy, jak również konkretnych sektorów lub umiejętności przekrojowych. Analizowane są trendy w odniesieniu do najszybciej rozwijających się zawodów oraz tych, na które występuje największe zapotrzebowanie. Na portalu dostępne są również prognozy dla danego sektora oraz opis zapotrzebowania na konkretne umiejętności i informacje o niedopasowaniu umiejętności do oczekiwań rynku pracy.
  • wykaz obecnych źródeł informacji na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Dzięki niemu użytkownicy portalu mają łatwy dostęp do informacji, które dotychczas były rozproszone. 

Strona prowadzona jest w języku angielskim.

 

Więcej:

 http://euskillspanorama.ec.europa.eu/