Strategia EUROPA 2020

 

Strategia Europa 2020 to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także w czasie kryzysu
i transformacji. Ma służyć przemianie Unii Europejskiej w inteligentną i zrównoważoną gospodarkę o wysokich wskaźnikach zatrudnienia oraz większej spójności społecznej.

>> WięcejPubliczne konsultacje strategii Europa 2020

Przed oficjalnym przedstawieniem projektu strategii Europa 2020
w marcu 2010 r.
Komisja Europejska zaprosiła wszystkich zainteresowanych.

>> WięcejZalecenie Rady z 27 kwietnia 2010r.

W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący uruchomienia nowej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego zatytułowanej Europa 2020.

>> Więcej


 

Wizja Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej w 2020 r.

Mając świadomość  doniosłości działań określonychm w strategii „Europa 2020” oraz ich implementacji do krajowych strategii publicznych służb zatrudnienia, Komisja Europejska zwróciła się do Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej.

>> Więcej


 

Grupa Robocza PSZ ds. Europa 2020

Podczas Spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) krajów członkowskich UE/EOG, które odbyło się w grudniu 2011 roku w Brukseli, podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej PSZ Wysokiego Szczebla ds. Strategii Europa 2020.

>> Więcej