Spotkania członków sieci EPSZ 

 

Posiedzenia Zarządu sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia

 

Posiedzenia Zarządu sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (sieci EPSZ) odbywają się dwa razy do roku. 

Celem spotkań jest wspieranie modernizacji systemów dostarczania usług zatrudnienia, optymalizowanie wkładu Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie implementacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz integracja europejskiego rynku pracy. 

Obecnie przewodniczącym sieci EPSZ jest Pan Fons Leroy , Szef PSZ z Belgii. 

 

 


 

Spotkania doradców ds. Europejskich PSZ 

 

Spotkania doradców ds. Europejskich PSZ (tzw. AFEPA) odbywają się dwa razy do roku pod przewodnictwem sekretariatu sieci EPSZ.

Do zadań doradców należy koordynowanie działań w zakresie realizacji przezPSZ rocznego programu prac sieci EPSZ oraz uczestnictwa w pracach grup roboczych. Współpracują oni również z sekretariatem sieci EPSZ m.in. w zakresie przygotowania posiedzeń Zarządu sieci.

 

 

 

Brak komentarzy. Bądź pierwszy.