Przyszłe wyzwania dotyczące kontynuowania działań podejmowanych w ramach Projektu 

 

Publiczne służby zatrudnienia w Unii Europejskiej powinny stawać się bardziej funkcjonalne i strategiczne. Synergia pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia będzie stymulowana poprzez identyfikację i wymianę „dobrych praktyk”. Eksperci podzielają opinię, iż analiza porównawcza powinna być kontynuowana w perspektywie długoterminowej.

Przez 10 lat PSZ z Austrii przewodził pracom nad ww. inicjatywą. Wiosną 2013 r. upływa termin umowy pomiędzy Komisją Europejską i służbami zatrudnienia z Austrii na finansowanie projektu. Po marcu 2013 r. zarządzanie projektem zostanie przejęte przez publiczne służby zatrudnienia z Wielkiej Brytanii i Estonii. 

Rozpoczęcie nowego okresu finansowania w 2013 r. jest okazją do podjęcia na nowo dyskusji na temat możliwości poprawy i rozwoju narzędzia jakim jest benchmarking. 

W czerwcu 2013 r. podczas spotkania Szefów PSZ zostanie przedstawiony raport z realizacji projektu oraz zrewidowany program przygotowany przez nowy zespół.