Powrót

Ocena Strategii Lizbońskiej

Ocena Strategii Lizbońskiej

Komisja Europejska przed przystąpieniem do prac nad nową Strategią Europa 2020 dokonała ewaluacji strategii Lizbońskiej.

W lutym 2010 r. Komisja Europejska przygotowała Dokument Roboczy Służb Komisji  „Ocena Strategii Lizbońskiej”  (SEK(2010) 114 wersja ostateczna), w którym podsumowano oraz oceniono 10 lat realizacji strategii lizbońskiej.

Komisja uznała, że najważniejsze założenia Strategii nie zostały osiągnięte, jednak Strategia doprowadziła do poważnych zmian w obszarze wspólnych działań na rzecz rozwiązywania długoterminowych problemów w UE.