Nowe Umiejętności w Nowych Miejscach Pracy

 

Czym jest inicjatywa „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”?

 

Europa potrzebuje wysoce wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy. Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (NS4NJ) ma na celu zwrócenie uwagi na te problemy.

>> Więcej


 

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” w publicznych służbach zatrudnienia Unii Europejskiej

 

Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracyi potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie” (NS4NJ) stawia przed publicznymi służbami zatrudnienia szereg wyzwań. Globalizacja zwiększa tempo zmian gospodarczych, przyczynia się do zwiększenia dynamiki likwidowania i tworzenia miejsc pracy; stare branże ustępują miejsca nowym, umożliwiając tworzenie nowych miejsc pracy. Starzenie się społeczeństwa wymusza działania zapewniające zastępowalność pracowników, a zmiany klimatyczne będą z pewnością wywierać wpływ na zapotrzebowanie na określone kwalifikacje.

>> Więcej