Misja Publicznych Służb Zatrudnienia w Europie

 

W grudniu 2006 r. podczas spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia w Lahti (Finlandia) przyjęto dokument:  Sieć publicznych służb zatrudnienia UE/EOG. Misja organizacji. Dokument ten stanowi podstawę prac Sieci Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia UE/EOG. Misja PSZ odzwierciedla wspólne cele i działania w ramach rozszerzonego rynku pracy oraz wskazuje szczególną rolę publicznych służb zatrudnienia w realizacji polityki rynku pracy i działaniach mających na celu zapewnienie równowagi na rynku pracy. Dokument określa wyzwania, jakie stoją przed publicznymi służbami zatrudnienia, także w kontekście globalizacji gospodarek,
a w szczególności:

  • kształtowanie i rozwijanie polityki rynku pracy poprzez dostarczanie odpowiednich analiz i informacji;
  • zwiększanie przejrzystości rynku pracy, np. poprzez zwiększenie liczby i zakresu oferowanych miejsc pracy, gromadzenie CV poszukujących pracy itp.;
  • zmniejszenie bezrobocia;
  • ograniczenie „wąskich gardeł” i niedopasowań na rynku pracy;
  • ciągły wzrost kwalifikacji kadry publicznych służb zatrudnienia;
  • zwiększenie wskaźników zatrudnienia i udziału w rynku pracy;
  • wsparcie osób niepełnosprawnych i marginalizowanych
    w powrocie na rynek pracy;
  • utrzymywanie partnerstwa z innymi odpowiednimi organizacjami.

Dokument wskazuje także strategie osiągania wyznaczonych celów (orientacja na klienta, wczesna identyfikacja i interwencja na rynku pracy, zapewnienie odpowiedniej jakości świadczenia usług, współpraca z innymi instytucjami świadczącymi usługi rynku pracy).

Zobacz także:
EU/EEA Public Employment Service Network Mission statement PES