Inicjatywy sieci PSZ

 

Nowe Umiejetności w Nowych Miejscach Pracy

 

Europa potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy.

>> Więcej


Flexicurity

 

Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa pracy. Termin „flexicurity pochodzi od angielskich wyrazów: "flexibility" – elastyczność i "security" – bezpieczeństwo.

                                                                              >> Więcej