Grupy Robocze Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE/EOG

 

Grupa Robocza PSZ ds. strategicznego zarządania zasobami ludzkimi

 

W  2018 r. sieć EPSZ powołała grupę roboczą ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, której zadaniem było przygotowanie dokumentu prezentującego praktyki publicznych służb zatrudnienia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

>> Więcej 

Grupa Robocza PSZ ds. EUROPA 2020

Podczas Spotkania Szefów Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) krajów członkowskich UE/EOG, które odbyło się w grudniu 2011 roku w Brukseli, podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej PSZ Wysokiego Szczebla ds. Strategii Europa 2020. Pracom Grupy przewodniczy PSZ z Belgii, a celem jej działania jest rozważenie roli Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w kontekście realizowania Strategii Europa 2020 oraz podejścia polegającego na podnoszeniu atrakcyjności zmiany miejsca pracy. 

 

>>Więcej


Grupa Robocza PSZ ds. długotrwałego bezrobocia

 

W grudniu 2014 r. sieć EPSZ powołała grupę roboczą ds. długotrwałego bezrobocia w związku z planowanym wówczas przez Komisję Europejską powołaniem inicjatywy na rzecz wspierania integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. Polska jest członkiem grupy od momentu jej powstania, a od czerwca 2016 r. przewodniczy jej pracom.

 

>> Więcej