Europejskie Dni Pracodawców 2020

W dniach 9 – 13 listopada 2020 r. Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) w Unii Europejskiej organizują Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

Wydarzenie to jest wyrazem polityki europejskich PSZ uznającej, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa obecnie kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Na poziomie europejskim, analogicznie jak w latach ubiegłych, wydarzenie zostanie włączone w odbywający się w tych dniach Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2020 będą jednym z jego komponentów.

Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w latach ubiegłych, brzmi: „Odkryj swój talent”. Więcej informacji można znaleźć na podstronie internetowej Komisji Europejskiej dedykowanej temu wydarzeniu: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/events-and-activities_en.

W Polsce, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy przygotowały dla Państwa 273 wydarzenia. W czasach pandemii koronowirusa gros wydarzeń organizowanych jest zdalnie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Tematyka wydarzeń jest różnorodna: prezentacja wsparcia w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, badanie kompetencji i zdolności, doradztwo zawodowe on-line, diagnoza kwalifikacji wymaganych przez pracodawców, usługi sieci EURES, itp. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami.

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zachęca Państwa do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez polskie PSZ:

1. województwo dolnośląskie

2. województwo kujawsko-pomorskie

3. województwo lubelskie

4. województwo lubuskie

5. województwo łódzkie

6. województwo  małopolskie

7. województwo mazowieckie

8. województwo opolskie

9. województwo podkarpackie

10. województwo podlaskie

11. województwo pomorskie

12. województwo śląskie

13. województwo świętokrzyskie

14. województwo warmińsko-mazurskie

15. województwo wielkopolskie

16. województwo zachodniopomorskie