Europejskie Dni Pracodawców 2019

W dniach 14-18 października 2019 r. Publiczne Służby Zatrudnienia w Unii Europejskiej organizują Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

Wydarzenie to jest wyrazem polityki europejskich PSZ uznającej, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa obecnie kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Na poziomie europejskim, analogicznie jak w latach ubiegłych, wydarzenie zostanie włączone w odbywający się w tych dniach Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2019 będą jednym z jego komponentów.

W Polsce Europejskie Dni Pracodawców odbędą się w dniach 14-25 października 2019r. Urzędy pracy organizują szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in: dni informacyjne, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach, wizyty oraz spotkania z pracodawcami. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez polskie PSZ:

 1. województwo dolnośląskie
 2. województwo kujawsko-pomorskie
 3. województwo lubelskie
 4. województwo lubuskie
 5. województwo łódzkie
 6. województwo małopolskie
 7. województwo mazowieckie
 8. województwo opolskie
 9. województwo podkarpackie
 10. województwo podlaskie
 11. województwo pomorskie
 12. województwo śląskie
 13. województwo świętokrzyskie
 14. województwo warmińsko-mazurskie
 15. województwo wielkopolskie
 16. województwo zachodniopomorskie

Wydarzenia organizowane w ramach EDP 2019 w Unii Europejskiej dostępne są na podstronie internetowej Komisji Europejskiej dedykowanej Tygodniowi Umiejętności Zawodowych:

European Commission - European Vocational Skills Week

 

Rezultaty

Europejskie Dni Pracodawców (EDP) były realizowane w dniach 14-25 października 2019 r.  227 jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia (wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy), zorganizowało 1363 wydarzenia, które odwiedziło 44993 uczestników i 15096 pracodawców. Zgodnie z celem EDP, jakimi są wydarzenia na rzecz pracodawców, nawiązano kontakt z 25779 pracodawcami, z czego w 2935 przypadkach był to pierwszy kontakt urzędu z danym pracodawcą. W wyniku tej współpracy pozyskano 9249 ofert pracy.

Rezultaty EDP 2019, w podziale na województwa w formacie XLS