Europejskie Dni Pracodawców 2019

W dniach 14-18 października 2019 r. Publiczne Służby Zatrudnienia w Unii Europejskiej organizują Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

Wydarzenie to jest wyrazem polityki europejskich PSZ uznającej, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa obecnie kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Na poziomie europejskim, analogicznie jak w latach ubiegłych, wydarzenie zostanie włączone w odbywający się w tych dniach Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2019 będą jednym z jego komponentów.

W Polsce Europejskie Dni Pracodawców odbędą się w dniach 14-25 października 2019r. Urzędy pracy organizują szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in: dni informacyjne, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach, wizyty oraz spotkania z pracodawcami. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez polskie PSZ:

 1. województwo dolnośląskie
 2. województwo kujawsko-pomorskie
 3. województwo lubelskie
 4. województwo lubuskie
 5. województwo łódzkie
 6. województwo małopolskie
 7. województwo mazowieckie
 8. województwo opolskie
 9. województwo podkarpackie
 10. województwo podlaskie
 11. województwo pomorskie
 12. województwo śląskie
 13. województwo świętokrzyskie
 14. województwo warmińsko-mazurskie
 15. województwo wielkopolskie
 16. województwo zachodniopomorskie

Wydarzenia organizowane w ramach EDP 2019 w Unii Europejskiej dostępne są na
podstronie internetowej Komisji Europejskiej dedykowanej Tygodniowi Umiejętności Zawodowych:

European Commission - European Vocational Skills Week

 

Data publikacji: 3.10.2019 r