Europejska Polityka Zatrudnienia

 

Europejska Strategia Zatrudnienia

Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) to zbiór naczelnych zasad
i priorytetów ukierunkowujących działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia.

>> Więcej