Europejskie Dni Pracodawców 2017

W dniach 13 – 24 listopada 2017 roku w niemal wszystkich państwach członkowskich zorganizowano szereg wydarzeń, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia. Wydarzenia te odbywały się na dwóch poziomach.

Na poziomie europejskim wydarzenie zostało włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 były jednym z jego komponentów.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych.W ramach Tygodnia zorganizowano szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym.

Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw i instytucji z sektora edukacji.

Wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy odbywały się pod wspólnych hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty". Jego celem było podkreślenie kluczowej roli publicznych służb zatrudnienia w dostosowywaniu kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy, a także konieczności współpracy z wieloma partnerami rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania niedoborów w obszarze umiejętności. 

Publiczne Służby Zatrudnienia w Europie zorganizowały szereg działań na rzecz pracodawców, m.in. targi pracy, seminaria, bezpośrednie spotkania z pracodawcami, warsztaty, seminaria, szkolenia, a także konsultacje z pracodawcami.  

W Polsce, Departament Rynku Pracy zaprosił do uczestnictwa w Europejskich Dniach Pracodawców wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

W organizację zaangażowało się 172 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w całej Polsce.

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały ok. 400 wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in. targi pracy, dni informacyjne, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty w siedzibie pracodawców.

Szczegółowa informacja na temat Europejskich Dni Pracodawców 2017