Dobre praktyki Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej

Analiza porównawcza publicznych służb zatrudnienia (Benchmarking between PES)

Projekt z zakresu rozwoju wskaźników umożliwiających porównywanie rezultatów osiąganych przez publiczne służby zatrudnienia poszczególnych krajów członkowskich. Projekt realizowany jest przez 23 krajów Unii Europejskiej. 

>> Więcej


Europejska Taksonomia Umiejętności, Kompetencji i Zawodów ESCO (European Skills, Competencies and Occupations Taxonomy)

Odpowiednie dopasowanie umiejętności oraz efektów nauki do wymagań rynku pracy można osiągnąć tylko wówczas, gdy istnieje na europejskim rynku pracy wspólna, wielojęzyczna taksonomia umiejętności i zawodów, charakteryzująca się wysoką jakością oraz pozwalająca na ciągłą aktualizację interoperacyjności pomiędzy podmiotami rynku pracy i edukacji.

>> Więcej

 


Wybrane projekty realizowane przez publiczne służby zatrudnienia krajów UE/ EOG, współfinansowane ze środków Programu PROGRESS

Wybrane projekty realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia w krajach UE/EOG, współfinansowane ze środków Programu PROGRESS.

>> Więcej