Baza raportów z badań przeprowadzanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia

 

Baza zawiera raporty z badań realizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy od 2015 r..

 

Zbiór zawiera dokumenty, które reprezentują wartość dodaną o charakterze przekrojowym i mogą stanowić inspirację lub źródło wiedzy dla innych urzędów.

 

Zachęcamy do korzystania z bazy !

 

Autor: Edyta Czarnocka, Departament Rynku Pracy

Data modyfikacji: 14.06.2018 r.