Barometr rynku pracy

Projekt pn. „Barometr Rynku Pracy” realizowany jest w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Badanie polega na ocenie perspektyw rozwoju bezrobocia (komponent A) i zatrudnienia (komponent B). Badanie to jest realizowane przez 16 publicznych służb zatrudnienia w UE i koordynowane przez niemieckie służby zatrudnienia - Instytut Badań w zakresie Zatrudnienia (IAB), będący agendą niemieckich PSZ. IAB generuje odpowiedzi i przedstawia wyniki dla danego państwa osobno oraz zbiorczo – dla wszystkich państw biorących udział w badaniu.

W przypadku Polski chęć przystąpienia do badania zadeklarowały wszystkie wojewódzkie urzędy pracy, które dokonują oceny sytuacji na rynku pracy w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy i partnerami społecznymi. Badanie prowadzone jest w cyklu miesięcznym.

Przedstawiamy Państwu wyniki badania (dla Polski i Unii Europejskiej):