Aktualności

„PES Capacity” 2018

Badanie „PES Capacity” to przegląd głównych tendencji zaobserwowanych w rozwoju PSZ, opisujących ich zdolności i usługi oferowane klientom PSZ.

Badanie opiera się na informacjach otrzymanych od 31 PSZ w lipcu i sierpniu 2018 r.

>>Więcej

 

Plan pracy sieci EPSZ na 2019r.

 

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2019 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia, zaś główną metodą tych prac jest benchlearning, tj. opracowywanie i wdrażanie ogólnoeuropejskiego systemu uczenia się publicznych słuzb zatrudnienia opartego na analizie porównawczej.

 

>>Więcej

 

Rezultaty prac grupy roboczej sieci EPSZ ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

W ramach prac sieci EPSZ utworzono grupę roboczą ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, która przygotowała  dokument przedstawiający praktyki PSZ w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

>>Więcej

 

 

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.

 

W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia corocznie przygotowywany jest raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia.

Raport zawiera przegląd i analizę głównych tendencji obserwowanych w rozwoju publicznych służb zatrudnienia w 2017 r., związanych z różnymi aspektami funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia i usługami oferowanymi przez nie klientom.  

>>Więcej