Aktualności

„PES Capacity” 2018

 

Badanie „PES Capacity” to przegląd głównych tendencji zaobserwowanych w rozwoju PSZ, opisujących ich zdolności i usługi oferowane klientom PSZ. Badanie opiera się na informacjach otrzymanych od 31 PSZ w lipcu i sierpniu 2018 r.

>>Więcej

Plan pracy sieci EPSZ na 2019r.

 

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2019 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia, zaś główną metodą tych prac jest benchlearning, tj. opracowywanie i wdrażanie ogólnoeuropejskiego systemu uczenia się publicznych słuzb zatrudnienia opartego na analizie porównawczej.

>>Więcej

 

Rezultaty prac grupy roboczej sieci EPSZ ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

W ramach prac sieci EPSZ utworzono grupę roboczą ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, która przygotowała  dokument przedstawiający praktyki PSZ w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

>> Więcej

Benchlearning w Polsce

W dniach od 19 do 21 czerwca 2018 r. polskie publiczne służby zatrudnienia gościły grupę zagranicznych asesorów w ramach programu Benchlearning sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

>>Więcej

 

 

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.

 

W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia corocznie przygotowywany jest raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia.

Raport zawiera przegląd i analizę głównych tendencji obserwowanych w rozwoju publicznych służb zatrudnienia w 2017 r., związanych z różnymi aspektami funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia i usługami oferowanymi przez nie klientom.  

>>Więcej

 

 

Strategiczne dokumenty 

 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. Decyzja ta ma na celu promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia.

>> Więcej  

 

 

Strategia EUROPA 2020

Strategia  Europa 2020 to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także w czasie kryzysu i transformacji.

>> Więcej
 

Najważniejsze inicjatywy sieci EPSZ 

 

                  

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2018 
 W dniach 5-9 listopada 2018 r. w wielu państwach członkowskich zorganizowano wydarzenia, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

 

 >> Więcej 


                  

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2019
W dniach 14-18 października 2019 r. Publiczne Służby Zatrudnienia w Unii Europejskiej organizują Europejskie Dni Pracodawców (EDP).

 

 >> Więcej 


 

 KONCEPCJA BENCHLEARNINGU 
   

Wejście w życie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami  zatrudnienia jest związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach benchlearningu tj, uczesnia się opartego na analizie porównawczej.

   

 

>> Więcej


 

 


INICJATYWA KE NA RZECZ
OSÓB DŁUGOTRWALE  BEZROB
OTNYCH

 W dniu 15 lutego 2016 r. weszło w życie Zalecenie Rady (UE) w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na  rynku pracy. 

 

>> Więcej