Przejdź do zawartości

Koncepcja benchlearningu 

Podstawy prawne koncepcji benchlearningu

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia „uczenie się oparte na analizie porównawczej (tj. benchlearning) definiuje jako proces tworzenia ciągłego i zintegrowanego połączenia pomiędzy działaniami związanymi z analizą porównawczą a działaniami dotyczącymi wzajemnego uczenia się; 

>> Więcej

 


 

Podstawowe elementy metodyki benchlearningu

Głównymi źródłami danych do procesu benchlearningu są m.in. dane administracyjne publicznych służb zatrudnienia, dane Eurostatu (w tym badanie aktywności ekonomicznej ludności) analiza raportów przygotowywanych przez PSZ na prośbę KE.

>> Więcej

 


 

Benchlearning w Polsce

W dniach 23 – 25 maja 2016 r.  w polskich Publicznych Służbach Zatrudnienia odbyła się  wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej i przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia z państw Unii Europejskiej mająca za zadanie ocenić działalność polskich PSZ w ramach procesu benchlearningu.

>> Więcej

 

 

Rekomendajce dla PSZ w Polsce

Ostateczny raport podsumowujący pierwszą fazę benchlearningu został sformułowany przez Komisję Europejską i jej kontraktora – firmę ICON.

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie rekomendacji dla polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

>> Więcej

 

 
 

Sieć publicznych służb zatrudnienia w UE na rzecz rozwoju europejskiego rynku pracy