Powrót

Wybrane projekty międzynarodowe realizowane w ramach sieci PSZ UE/EOG w latach 2007-2013

Wybrane projekty realizowane przez publiczne służby zatrudnienia krajów UE/ EOG, współfinansowane ze środków Programu PROGRESS w latach 2007-2013

 

Nowe podejście do pracodawców/Employers New Approach

Projekt z zakresu nawiązywania przez publiczne służby zatrudnienia innowacyjnych i eksperymentalnych relacji z pracodawcami. Projekt realizowany był przez sześć krajów Unii Europejskiej.

>> Więcej


Rozwój zintegrowanego wsparcia osób poszukujących pracyw zakresie e-informacji i poradnictwa osób poszukujących pracy (e-poradnictwo)/Development of integratede-informing and counseling support to job seekers(e-counselling)

Projekt z zakresu rozwoju przyjaznej dla użytkownika aplikacji internetowej, zapewniającej samoobsługową usługę poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt realizowany był przez trzy kraje Unii Europejskiej.

>> Więcej


Jednolita przestrzeń informacyjna dla osób poszukujących pracy/Single Information Space for Job Seekers (SIS-JS)

Projekt z zakresu rozwoju innowacyjnych usług urzędów pracy skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych przez publiczne służby zatrudnienia. Projekt realizowany jest przez trzy kraje Unii Europejskiej.

>> Więcej


Poradnictwo ustawiczne dla poszukujących pracy/Lifelong guidance for jobseekers: development of guidelines to harmonize career guidance and pathway guidance

Projekt z zakresu rozwoju wytycznych odnośnie do realizacji usługi poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, zorientowanych na karierę zawodową. Projekt realizowany był przez trzy kraje Unii Europejskiej.

>> Więcej


Otwarty Dostęp/Open Access

Projekt z zakresu rozwoju nowego podejścia do poradnictwa dla klientów poprzez uzyskanie wirtualnej, bezpośredniej komunikacji przez Internet bez tracenia kontaktu wzrokowego oraz zachowania synchronizacji mowy. Projekt realizowany przez cztery kraje Unii Europejskiej.

>> Więcej


Promowanie Seniorów/Promoting Seniors

Projekt z zakresu wymiany innowacyjnych doświadczeń w zakresie skutecznego promowania zatrudnienia starszych pracowników. Projekt realizowany był przez cztery kraje Unii Europejskiej.

>> Więcej


Tworzenie innowacyjnych warunków pracy poprzez wspieranie przez publiczne służby zatrudnienia idei godzenia życia zawodowego i prywatnego/Creating Innovative Working Arrangements through the support of Public Employment Services for a Better Work Life Reconciliation

Projekt z zakresu rozwoju innowacyjnych usług publicznych służb zatrudnienia skierowanych do pracodawców, mający na celu wypracowanie środków sprzyjających równowadze pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Projekt realizowany był przez pięć krajów Unii Europejskiej.

>> Więcej