Strategiczne dokumenty 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. Decyzja ta ma na celu promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia.

 >> Więcej

 

Strategia EUROPA 2020

Strategia  Europa 2020 to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także w czasie kryzysu i transformacji.

>> Więcej
 

Najważniejsze inicjatywy sieci EPSZ 

 

                  

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY
Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia podjęli  decyzję o zorganizowaniu Europejskich Dni Pracodawcy, które odbędą się w dniach 4 – 15 kwietnia 2016 r.

 

 >> Więcej 

 


KONCEPCJA BENCHLEARNINGU 
Wejście w życie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami  zatrudnienia jest związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach benchlearningu tj, uczesnia się opartego na analizie porównawczej.

 

>> Więcej


INICJATYWA KE NA RZECZ OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
W dniu 15 lutego 2016 r. weszło w życie Zalecenie Rady (UE)  w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. 

 

>> Więcej


   
DIALOG POMIĘDZY PUBLICZNYMI SŁUŻBAMI ZATRUDNIENIA 
Dialog pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia (PES to PES Dialogue) jest programem Komisji Europejskiej wspierającym wzajemne uczenie się publicznych służb zatrudnienia w Unii Europejskiej.

 

>> Więcej

Logowanie

Logując się uzyskasz dostęp do niepublikowanej części serwisu

Zaloguj się