Grupy Robocze

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Flexicurity w Unii Europejskiej

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Flexicurity w europejskich publicznych służbach zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Flexicurity w kontekście polityki rynku pracy w Polsce

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Idea flexicurity w polskich Publicznych Służbach Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Czym jest flexicurity

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Flexicurity

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Inicjatywa Komisji Europejskiej Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy (kopia)

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Inicjatywy Sieci PSZ

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Czym jest inicjatywa Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy? (kopia)

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Konferencje w ramach Dialogu pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Dokumenty analityczne i raporty

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Czym jest Dialog pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Działania zrealizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy

  Działania zrealizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy   W organizację Europejskich Dni Pracodawcy w całej Polsce...

Wkład polskich PSZ w organizację Europejskich Dni Pracodawcy

W Polsce, zamiar włączenia się w Europejskie Dni Pracodawcy potwierdziły wszystkie wojewódzkie urzędy pracy oraz ok. 140 powiatowych urzędów pracy. ...

Europejskie Dni Pracodawcy

    Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, uznali, że wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową...

Grupa Robocza Sieci EPSZ ds. długotrwale bezrobotnych

Grupa Robocza Sieci EPSZ ds. długotrwale bezrobotnych   W grudniu 2014 r. sieć EPSZ powołała grupę roboczą ds. długotrwałego bezrobocia w związku z planowanym wówczas przez Komisję...

Inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Benchlearning w Polsce

  Benchlearning w Polsce    Każdy kraj bedący członkiem sieci EPSZ  zobowiązany...