Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest w spieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia , zaś główną...

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszystko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Aktualności

Aktualności Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy   Komisja Europejska...

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia , zaś główną metodą tych prac jest tzw. benchlearning,...

Plan pracy sieci_2018.pdf

Dokument

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017 r.

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.   W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia...

Potrzeby i oczekiwania pracodawców

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Barometr zawodów ...

Prognozy rynku pracy / Sytuacja na rynku pracy

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Pokolenia na rynku...

PRAC_2017_zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje.pdf

Dokument

PRACO_2017_zapotrzebowanie na kwalifikacje.pdf

Dokument

PRAC_2016_zapotrzebowanie na zawody.pdf

Dokument

PRAC_2015_oczekiwania pracodawców.pdf

Dokument

PRAC_2017 _Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy.pdf

Dokument

PRAC_2016_Usługi opiekuńcze.pdf

Dokument

PRAC_2017_POTRZEBY_PRACODAWCÓW.pdf

Dokument

PRAC_2016_POTENCJAL LOKALNYCH RYNKOW PRACY I PRACODAWCOW.pdf

Dokument

PRAC_2015_PRACODAWCA_RYNEK_PRACOWNIK.pdf

Dokument

PRAC_2017_Wlokiennictwo_Przyszlosci.pdf

Dokument

PRAC_2016_popyt_zielona_gosp.pdf

Dokument

PRAC_2016_popyt_srebrna_gospodarka.pdf

Dokument