Współpraca w ramach sieci

  Współpraca w ramach sieci Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia współpracują ze sobą w dziedzinie zatrudnienia, udzielając...

Współpraca PSZ Polski i Niemiec

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Współpraca PSZ Państw Grupy Wyszehradzkiej

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Raport z działania sieci

  Trzyletni raport sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia 7 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący, powołanej...

Formalizacja Sieci PSZ

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Misja

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Strategia Europa 2020

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszystko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Wkład polskich PSZ w organizację Europejskich Dni Pracodawcy

W organizację Europejskich Dni Pracodawcy w całej Polsce zaangażowało się 200 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy : 12...

Europejskie Dni Pracodawcy

  Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia uznali, że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami...

Europejskie Dni Pracodawcy

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, której Polska jest członkiem od 2004 r. uznali, że wzmocnienie...

Lista wydarzeń organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

Województwo dolnośląskie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu ...

Rekomendacje dla PSZ w Polsce

  Rekomendacje dla PSZ w Polsce   Ostateczny raport podsumowujący pierwszą fazę benchlearningu został sformułowany przez...

Koncepcja benchlearningu

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Grupy Robocze

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Flexicurity w Unii Europejskiej

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Flexicurity w europejskich publicznych służbach zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.