Europejskie Dni Pracodawców 2018

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci organizuje Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a  pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

W dniach 5 – 9 listopada 2018 r. w wielu państwach członkowskich zostaną zorganizowane wydarzenia, których celem będzie wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

Na poziomie europejskim, analogicznie jak w ubiegłym roku, wydarzenie zostanie włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2018 będą jednym z jego komponentów.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbędzie się w dniach 5 – 9  listopada 2018r. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia zostanie zorganizowany szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym, w tym konferencje, wizyty studyjne w szkołach oraz warsztaty. Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji. Motto tegorocznego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w ubiegłym roku brzmi: „Odkryj swój talent”.

 

Europejskie Dni Pracodawców w Polsce

W Polsce, Europejskie Dni Pracodawców będą odbywały się w dniach 5 – 16 listopada b.r., a zamiar włączenia się  potwierdziły wszystkie wojewódzkie urzędy pracy oraz ok. 180 powiatowych urzędów pracy.

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy planują organizację  m.in.: targów i giełd pracy, dni otwarte, spotkania i konsultacje z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, kampanie informacyjne w mediach oraz wizyty u pracodawców.

Dodatkowo, 14 listopada b.r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie zorganizowane śniadanie dla pracodawców, w którym udział weźmie Minister Stanisław Szwed,  przedstawiciele organizacji pracodawców, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Spotkanie będzie miało charakter kameralny, a jego celem będzie zainicjowanie dyskusji na temat obszarów współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, w celu zapewnienia pracodawcom efektywnych usług dostosowanych do ich potrzeb,  w szczególności w zakresie:

  • efektywniejszego wykorzystywania niewykorzystywanych do tej pory zasobów siły roboczej,
  • dostosowywania kwalifikacji osób poszukujących pracy i pracowników do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Lista wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018 przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

 

Autor: Edyta Czarnocka, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 30.10.2018 r