Europejskie Dni Pracodawcy

 

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia uznali, że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno dla rozwoju gospodarki jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

 

W związku z powyższym podjęto decyzję o zorganizowaniu od 4 do 15 kwietnia 2016 r., Europejskich Dni Pracodawcy, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

 

W wyznaczonym terminie zaplanowano zorganizowanie we wszystkich krajach UE/EOG serii wydarzeń skierowanych do pracodawców. Wydarzenia te odbywały się na dwóch poziomach.

 

Na poziomie europejskim

  • wydano wspólny komunikat prasowy przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
 
Na poziomie krajowym
 
  • każde państwo członkowskie organizowało wydarzenia we własnym zakresie i w dowolnym, wybranym przez siebie formacie. Państwa członkowskie miały swobodę zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia.