Europejskie Dni Pracodawców 2017

"Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty"

Członkowie sieci EPSZ uznali, że wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy. 

 

W związku z powyższym w 2016 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu Europejskich Dni Pracodawców, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami  i publicznymi służbami zatrudnienia. Pierwsza edycja Europejskich Dni Pracodawców  odbyła się  w dniach 4 - 6 kwietnia 2016 r. i włączyły się w nią wszystkie państwa członkowskie.

 

W tym roku wydarzenie odbędzie się w 13 – 24 listopada 2017r. w niemal wszystkich państwach UE (poza Szwecją i Austrią). 

 

Członkowie sieci EPSZ ustalili wspólny slogan dla działań podejmowanych przez PSZ w ramach EDP2017: „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty".

 

Celem wspólnego hasła jest podkreślenie kluczowej roli PSZ w zakresie dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy, jak również konieczności zaangażowania wielu partnerów rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania niedoborów w obszarze umiejętności.  

 

Na poziomie europejskim wydarzenie zostanie włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 będą jednym z jego komponentów. 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia zostanie zorganizowany szereg spotkań – zarówno w krajach UE jak i na poziomie unijnym.  Uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji.

 

Na poziomie krajowym, podobnie jak w ubiegłym roku, państwa członkowskie mają swobodę zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia.

 

Więcej na temat Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych na stronie KE: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langld=en&catld=1261

 

Lista wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2017 przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy