Europejskie Dni Pracodawców 2018

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci zorganizowała Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a...

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszystko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Badanie satysfakcji beneficjentów PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Badanie...

Badanie losów klientów PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Osoby młode z...

Ewaluacja działań PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Efektywność...