Lista wydarzeń organizowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w 2018

Województwo dolnośląskie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  Centrum Informacji i Planowania Kariery...

Ciechanów WUP.pdf

Dokument

PUP Żuromin.pdf

Dokument

Ciechanów WUP.pdf

Dokument

PUP Żuromin.pdf

Dokument

Jastrzebie_Zdroj.pdf

Dokument

Europejskie Dni Pracodawców 2018

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci zorganizowała Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a...

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszystko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Badanie satysfakcji beneficjentów PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Badanie...

Badanie losów klientów PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Osoby młode z...

Losy absolwentów - podsumowanie badań jakościowych 2012-2015 (2015).pdf

Dokument

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego - raport z badań ilościowych wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych .pdf

Dokument

Ewaluacja działań PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Efektywność...

PUP_Polkowice_kor.pdf

Dokument

PUP_Rybnik.pdf

Dokument

zal_PUP_Chorzow.pdf

Dokument

WUP_Katowice.pdf

Dokument

PUP_Zywiec.pdf

Dokument

PUP_Zory.pdf

Dokument

PUP_Zawiercie.pdf

Dokument