Powrót

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia, zaś główną metodą tych prac jest tzw. benchlearning, tj. opracowywanie i wdrażanie ogólnoeuropejskiego systemu uczenia się PSZ opartego na analizie porównawczej.

W programie prac sieci na 2018 rok zidentyfikowano cztery następujące obszary tematyczne, które stanowią podstawę działań sieci:

  • Przyszły świat pracy
  • Holistyczne wsparcie zatrudnienia
  • Cyfryzacja
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Powyższe obszary zostały zidentyfikowane na podstawie raportów o zmianach PSZ oraz sprawozdaniach z wizyt studyjnych, które odbyły się w ramach drugiej fazy benchlearningu. Między poszczególnymi blokami istnieją powiązania, szczególnie z „przyszłym światem pracy” będącym blokiem centralnym.

 

Więcej:

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok