Benchlearning w Polsce

  Benchlearning w Polsce    W dniach od 19 do 21 czerwca 2018 r. polskie publiczne służby zatrudnienia...

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszystko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Koncepcja benchlearningu

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest w spieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia , zaś główną...

Aktualności

Aktualności Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy   Komisja Europejska...

Plan pracy sieci EPSZ na 2018 rok

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia , zaś główną metodą tych prac jest tzw. benchlearning,...

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017 r.

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.   W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia...

Potrzeby i oczekiwania pracodawców

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Barometr zawodów ...

Prognozy rynku pracy / Sytuacja na rynku pracy

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Pokolenia na rynku...