Europejskie Dni Pracodawców 2018

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia po raz trzeci zorganizowała Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a...

Grupy Robocze

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszytko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Rezultaty prac grupy roboczej sieci EPSZ ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rezultaty prac grupy roboczej ds. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi   W ramach prac sieci EPSZ utworzono  grupę roboczą ds....

Aktualności

Aktualności   Plan pracy sieci EPSZ na 2019r.   Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2019 r. jest...

Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia

Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Wszystko dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Oferty pracy i szkoleń.

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy

Plan Pracy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2019 roku   Program prac sieci EPSZ w 2019 r. został oparty się na strukturze programu prac...

Benchlearning w Polsce

Benchlearning w Polsce   W dniach od 19 do 21 czerwca 2018 r. polskie publiczne służby zatrudnienia gościły grupę zagranicznych asesorów w ramach programu Benchlearning sieci...

Badanie satysfakcji beneficjentów PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Badanie...

Badanie losów klientów PSZ

  Tytuł Opis zakresu przedmiotowego oraz metod badawczych Wnioski Realizator Osoby młode z...