Europejskie Dni Pracodawców 2017 w Polsce

 

W Polsce, zamiar włączenia się w Europejskie Dni Pracodawców potwierdziło 15 wojewódzkich urzędów pracy  oraz ok. 150 powiatowych urzędów pracy.

 

Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy planują zorganizowanie na poziomie regionalnym i lokalnym: targów i giełd pracy, dni otwartych, spotkań z pracodawcami, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, indywidualnych konsultacji dla pracodawców, kampanii informacyjnych w mediach, wizyt u pracodawców, etc.

 

Celem wydarzeń będzie przede wszystkim wzmocnienie współpracy PSZ z pracodawcami, podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, m.in. w zakresie dostosowywania kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb pracodawców, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

 

Grupą docelową będą lokalni pracodawcy, w tym m.in.: małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

Lista wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2017 przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy