Dialog pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia (PES to PES dialogue)

 

Czym jest Dialog pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia?

Publiczne służby zatrudnienia pełnią kluczową rolę w zarządzaniu rynkiem pracy, szczególnie w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych na rynku pracy. 

Ze względu na postępującą globalizację oraz trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny publiczne służby zatrudnienia stoją wobec wielu wyzwań obejmujących różne aspekty rynku pracy.

>> Więcej
 

Kluczowe działania podejmowane w ramach programu Dialogu pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia

Program składa się z pięciu wzajemnie uzupełniających się modułów: spotkań peer review, spotkań ad-hoc, konferencji oraz dokumentów analitycznych i raportów.

>> Więcej