Aktualności

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy

 

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje, których celem jest ocena i zgromadzenie opinii na temat środków zaproponowanych w Zaleceniu Rady (UE) z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy.

>>Więcej

Plan pracy sieci EPSZ na 2018r.

 

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia, zaś główną metodą tych prac jest benchlearning, tj. opracowywanie i wdrażanie ogólnoeuropejskiego systemu uczenia się publicznych słuzb zatrudnienia opartego na analizie porównawczej.

>>Więcej

 

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.

 

W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia corocznie przygotowywany jest raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia.

Raport zawiera przegląd i analizę głównych tendencji obserwowanych w rozwoju publicznych służb zatrudnienia w 2017 r., związanych z różnymi aspektami funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia i usługami oferowanymi przez nie klientom.  

>>Więcej