Europejskie Dni Pracodawców 2017

"Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty"

Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowała drugie Europejskie Dni Pracodawców, uznając że wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a  pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

W dniach 13 – 24 listopada 2017 roku w niemal wszystkich państwach członkowskich zorganizowano szereg wydarzeń, których celem było wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

Wydarzenia te odbywały się na dwóch poziomach.

Na poziomie europejskim wydarzenie zostało włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2017 były jednym z jego komponentów. 

Wydarzenia organizowane w ramach inicjatywy odbywały się pod wspólnych hasłem „Porozmawiajmy o umiejętnościach, odkryjmy wszystkie talenty". Jego celem było podkreślenie kluczowej roli publicznych służb zatrudnienia w dostosowywaniu kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy, a także konieczności współpracy z wieloma partnerami rynku pracy w działania na rzecz zmniejszania niedoborów w obszarze umiejętności. 

W Polsce, Departament Rynku Pracy zaprosił do uczestnictwa w Europejskich Dniach Pracodawców wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

W organizację zaangażowało się 172 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w całej Polsce.

W ramach środków własnych urzędy pracy zorganizowały ok. 400 wydarzeń skierowanych do pracodawców, m.in. targi pracy, dni informacyjne, spotkania z pracodawcami, konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, indywidualne konsultacje dla pracodawców, kampanie informacyjne w mediach, wizyty w siedzibie pracodawców.

Urzędy pracy nawiązały kontakt z ok. 24 tys. pracodawców, spośród których ok. 17 tys. wzięło udział w organizowanych wydarzeniach. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród państw, które wzięły udział w inicjatywie.

 

Więcej: Informacja na temat realizacji Europejskich Dni Pracodawców w 2017 r.

 

Autor: Edyta Czarnocka, Departament Rynku Pracy

Data publikacji: 19.03.2018 r.