Europejskie Dni Pracodawcy

 

 

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia, uznali, że wzmocnienie współpracy z pracodawcami odgrywa kluczową rolę, zarówno dla rozwoju gospodarki jak i realizacji przez publiczne służby zatrudnienia efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

 

W związku z powyższym podjęto decyzję o zorganizowaniu, w ramach Sieci, Europejskich Dni Pracodawcy, które odbędą się w dniach 4 – 15 kwietnia 2016 r.

 

Celem Europejskich Dni Pracodawcy jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia i pośrednio promocja sieci w krajach UE/EOG. W wyznaczonym terminie planowane jest zorganizowanie we wszystkich krajach UE/EOG serii wydarzeń skierowanych do pracodawców.

 

Wydarzenia te odbędą się na dwóch poziomach:

  • europejskim – w ramach którego, w dniu 13 kwietnia b.r. odbędzie się w Brukseli konferencja z udziałem Pani Marianne Thyssen, Komisarz UE ds. zatrudnienia oraz kadry PSZ wysokiego szczebla;
  • krajowym – organizowane przez każde z państw członkowskich we własnym zakresie  i w dowolnym, wybranym przez siebie formacie (np.: targi pracy, rozmowyz pracodawcami, seminaria, konferencje, giełdy pracy, etc.) - państwa członkowskie mają swobodę zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia.

 

W ramach działań promocyjnych na poziomie europejskim planowane jest wydanie wspólnego komunikatu prasowego przez sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Dyrekcję Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz opublikowanie na, specjalnie dedykowanej niniejszej inicjatywie pod-stronie internetowej, informacji na temat wydarzeń organizowanych przez poszczególne państwa. (http://pub.storage.serverpark.be/VDAB/2016/web/PES/index.html).