Strategiczne dokumenty 

 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. Decyzja ta ma na celu promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia.

 >> Więcej

 

Strategia EUROPA 2020

Strategia  Europa 2020 to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także w czasie kryzysu i transformacji.

>> Więcej
 

Najważniejsze inicjatywy sieci EPSZ 

 

                  

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2017 
 W dniach 13 - 24 listopada 2017 r. w niemal wszystkich państwach UE odbędą się Europejskie Dni Pracodawców, zorganizowane z inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

 >> Więcej 

 


 

 KONCEPCJA BENCHLEARNINGU 
   

Wejście w życie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami  zatrudnienia jest związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach benchlearningu tj, uczesnia się opartego na analizie porównawczej.

   

 

>> Więcej


 

 


INICJATYWA KE NA RZECZ
OSÓB DŁUGOTRWALE  BEZROB
OTNYCH

 W dniu 15 lutego 2016 r. weszło w życie Zalecenie Rady (UE) w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na  rynku pracy. 

 

>> Więcej


   
 

 

 


 

Logowanie

Logując się uzyskasz dostęp do niepublikowanej części serwisu

Zaloguj się

 

Współpraca w ramach sieci

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia współpracują ze sobą w dziedzinie zatrudnienia, udzielając sobie wzajemnego wsparcia, w formie działań partnerskich lub grupowych, wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.