Aktualności

 

Benchlearning w Polsce

W dniach od 19 do 21 czerwca 2018 r. polskie publiczne służby zatrudnienia gościły grupę zagranicznych asesorów w ramach programu Benchlearning sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

>>Więcej

 

Plan pracy sieci EPSZ na 2018r.

 

Głównym celem prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w 2018 r. jest wspieranie modernizacji publicznych służb zatrudnienia, zaś główną metodą tych prac jest benchlearning, tj. opracowywanie i wdrażanie ogólnoeuropejskiego systemu uczenia się publicznych słuzb zatrudnienia opartego na analizie porównawczej.

>>Więcej

 

Raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia w 2017r.

 

W ramach prac sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia corocznie przygotowywany jest raport na temat funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia.

Raport zawiera przegląd i analizę głównych tendencji obserwowanych w rozwoju publicznych służb zatrudnienia w 2017 r., związanych z różnymi aspektami funkcjonowania europejskich publicznych służb zatrudnienia i usługami oferowanymi przez nie klientom.  

>>Więcej

 

 

Strategiczne dokumenty 

 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

W dniu 8 maja 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia. Decyzja ta ma na celu promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w dziedzinach, za które odpowiadają publiczne służby zatrudnienia.

>> Więcej  

 

 

Strategia EUROPA 2020

Strategia  Europa 2020 to wizja społeczna gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku. Odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed społeczeństwem europejskim, także w czasie kryzysu i transformacji.

>> Więcej
 

Najważniejsze inicjatywy sieci EPSZ 

 

                  

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2018 
 W dniach 5 – 9 listopada 2018 r. w wielu państwach członkowskich zostaną zorganizowane wydarzenia, których celem będzie wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

 

 >> Więcej 

 


 

 KONCEPCJA BENCHLEARNINGU 
   

Wejście w życie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie wzmocnionej  współpracy między publicznymi służbami  zatrudnienia jest związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach benchlearningu tj, uczesnia się opartego na analizie porównawczej.

   

 

>> Więcej


 

 


INICJATYWA KE NA RZECZ
OSÓB DŁUGOTRWALE  BEZROB
OTNYCH

 W dniu 15 lutego 2016 r. weszło w życie Zalecenie Rady (UE) w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na  rynku pracy. 

 

>> Więcej


   
 

 

 


 

Logowanie

Logując się uzyskasz dostęp do niepublikowanej części serwisu

Zaloguj się

 

Współpraca w ramach sieci

Członkowie sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia współpracują ze sobą w dziedzinie zatrudnienia, udzielając sobie wzajemnego wsparcia, w formie działań partnerskich lub grupowych, wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk. 

 

Współpraca PSZ Państw Grupy Wyszehradzkiej

Współpraca PSZ Polski i Niemiec